Over het bos

  • 560XP
    Over het bos

    Verzorging van bomen en natuurbehoud, een natuurlijk onderdeel van moderne bosbouw

    Het bos is te waardevol voor kortetermijndenken. Daarom moet de zorg voor bomen en natuurbehoud deel uitmaken van moderne bosbouw.