Co pokrývá záruka společnosti Husqvarna?

Záruka společnosti Husqvarna pokrývá materiálové vady a vady vzniklé při montáži výrobku, pokud je výrobek během záruční doby správně používán ke stanovenému účelu a je řádně prováděna jeho údržba. Společnost Husqvarna – za předpokladů vyplývajících z jejích Záručních podmínek – v průběhu záruční doby bezplatně opraví výrobek nebo vymění vadný díl (popř. celý výrobek), bude-li prokázána jeho vada vzniklá z důvodu použití vadného materiálu či chybné montáže.