Husqvarna 550 XP® Mark II a Husqvarna 545 Mark II – řezný výkon

Naše testy ukazují, že pila Husqvarna 550 XP® Mark II má vyšší řezný výkon než pila Stihl MS 261 C-M.

NEJLEPŠÍ ŘEZNÝ VÝKON VE SVÉ TŘÍDĚ

V roce 2018 společnost Husqvarna prováděla rozsáhlé testování nové pily 550 XP® Mark II v porovnání s pilou Stihl MS 261 C-M. Zařízení byla testována v kontrolovaném prostředí a výsledky jsou přesvědčivé.

Co je řezný výkon?
Řezný výkon je charakteristika výkonu řetězové pily, která v sobě kombinuje řeznou rychlost s pracovní kapacitou, které může pracovník s pilou dosahovat. Čím vyšší je řezný výkon, tím vyšší je efektivita práce. To znamená, že budete schopni vykonat více práce za méně času a zvýšit tak zisk Váš nebo Vašeho zaměstnavatele

Jak se měří řezný výkon?
Řezný výkon se typicky měří v cm2/s, což je plocha průřezu za jednotku času, nebo jako doba v sekundách, kterou trvá přeříznutí klády. Jednoduše změříte dobu, kterou trvá přeříznutí kusu dřeva při maximálních jmenovitých otáčkách, typicky při porovnání výsledků mezi různými modely.

Jak se prováděl tento konkrétní test?
Pro maximální přesnost byl test proveden v mechanické soupravě se zcela novými řetězovými pilami a řezacími zařízeními. Obě pily musí přeříznout tři čtyřhranné klády 20 x 20 cm bez kůry.

Měření se provádí při maximálních jmenovitých otáčkách. Řetězová pila běží na plný plyn a řezné otáčky se upravují podle síly, která se používá k tlačení pily skrz kládu. Větší síla znamená nižší otáčky.

Při testu se používají tři klády na sobě a řezná rychlost se měří u prostřední klády. Test je optimalizován tak, aby bylo správné rychlosti dosaženo v druhé kládě. Každý model řetězové pily provede tři řezy a výsledky se použijí k výpočtu rozdílu v řezném výkonu mezi modely.

Jaké řezací zařízení bylo použito?
Pily Husqvarna 550XP® Mark II a 545 Mark II byly vybaveny 15” vodicí lištou Husqvarna X-force Pixel a řetězem Husqvarna X-cut SP33G. Pila Stihl MS 261 C-M byla vybavena 15” vodicí lištou Stihl Rollomatic-e a řetězem Stihl RM3.

Výsledek
Pila Husqvarna 550 XP® Mark II vykazovala při všech testech vyšší řezný výkon než pila Stihl MS 261 C-M – přeřízla klády za kratší dobu.