Käyttöehdot

Husqvarna arvostaa kiinnostustasi yritystä ja sen tuotteita kohtaan. Suosittelemme, että luet nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt Ehdot.

Yleistä

Tätä Sivustoa tai sen alasivustoja (yhdessä "Sivusto") julkaisee Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä HUSQVARNA). Sivuston käyttöä koskee oikeudellisesti sitova sopimus sinun ja HUSQVARNAn välillä (Sopimus). Seuraavassa on Sopimuksen ehdot (Ehdot). Käyttämällä Sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt Ehdot ja niihin liittyvät asiakirjat ja hyväksyt ne. On tärkeää lukea ne huolella. Jos et hyväksy Ehtoja ja kaikkia niihin liittyviä asiakirjoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa.

Käyttöoikeus

Tämän Sopimuksen Ehtojen mukaisesti HUSQVARNA myöntää sinulle ei-yksinoikeudella ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää tätä Sivustoa ja siinä olevaa aineistoa. Sitoudut siihen, ettet häiritse tai yritä häiritä Sivuston toimintaa millään tavalla.

Tämä valtuutus ei siirrä oikeuksia Aineistoon eikä Aineiston kopioihin ja sitä koskevat seuraavat rajoitukset: 1) sinun on säilytettävä kaikissa lataamissasi Aineiston kopioissa kaikki Aineiston sisältämät tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat ilmoitukset; 2) et saa muuttaa Aineistoa millään tavalla tai toisintaa sitä tai julkisesti näyttää, esittää tai jaella tai muuten käyttää tai välittää mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen; ja 3) saat siirtää Aineistoa kenelle tahansa toiselle henkilölle vain, jos ilmoitat heille näistä Ehdoista seuraavat velvollisuudet ja he hyväksyvät ne. Sitoudut noudattamaan kaikki lisärajoituksia, joita Sivustolla julkaistaan, kun sitä mahdollisesti aika ajoin päivitetään.

Käyttäjän takuut

Takaat ja vakuutat, että käytät tätä Sivustoa näiden Ehtojen, mukaan lukien tämän Sopimuksen mukaiset lait ja määräykset, mukaisesti ja noudatat kaikkia Sivuston nykyisiä ja tulevia periaatteita ja sääntöjä. Sitoudut siihen, että sivustoa käyttäessäsi et: (a) lähetä roskapostia tai ei-toivottuja viestejä; (b) esitä olevasi HUSQVARNA tai joku muu tai anna kolmannen osapuolen esittää olevansa sinä; (c) väärennä otsikkoja tai muuten käsittele tunnistimia peittääksesi Sivuston kautta siirretyn sisällön alkuperän; (d) esitä harhaanjohtavasti suhdettasi johonkin henkilöön tai yhteisöön; (e) toimi tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää Sivustoa; (f) riko soveltuvia lakeja, (g) lähetä tai siirrä aineistoa, joka millään tavalla loukkaa toisten oikeuksia tai on laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä tai muuten pahennusta herättävää tai sisältää tuotteiden tai palvelujen mainontaa tai (h) kerää tai tallenna tietoja muista käyttäjistä, jos he eivät sitä erityisesti valtuuta.

Tietosuojailmoitus

Tietoja HUSQVARNAn tietosuojakäytännöistä, henkilötietojesi keräämis- ja käsittelymenetelmistä sekä yksityisyytesi suojaamisesta on HUSQVARNAn Tietosuojakäytännössä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että henkilötietojasi käytetään HUSQVARNAn Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Muutokset

HUSQVARNA varaa oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa oman harkintansa mukaan minkä tahansa tämän Sopimuksen osan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Sivustossa. Jos jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun mikä tahansa muutos tähän Sopimukseen on julkaistu, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

Immateriaalioikeudet

Hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietotaito, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet ja oikeudet tavaramerkkeihin ja malleihin riippumatta siitä, onko ne rekisteröity) Sivustossa kuuluvat HUSQVARNAlle ja sen käyttöoikeuksien myöntäjille. Kaikki sellaisten HUSQVARNAlle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä aiheutuvat immateriaalioikeudet ja goodwill kuuluvat HUSQVARNAlle.

Tämä Sivusto, mukaan lukien kaikki Aineisto, on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaama. Sitoudut noudattamaan kaikkia tekijänoikeuslakeja maailmanlaajuisesti tämän Sivuston, mukaan lukien kaikki Aineisto, käytössä ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin. HUSQVARNA ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia minkään patentti-, malli-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- tai liikesalaisuuslainsäädännön perusteella.

Huomaa, että kaikki tiedot, pyytämättä lähetetyt ehdotukset, ideat ja muut lähetykset katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja suojaamattomiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoa, paitsi patenttitietoilmoitus-muodossa kuten se kuvataan Husqvarnan pyytämättä lähetettyjä ideoita koskevissa periaatteissa, annat HUSQVARNAlle rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden käyttää, toisintaa, näyttää, suorittaa, muuttaa, lähettää ja jakaa kyseisiä aineistoja tai tietoja ja hyväksyt myös, että HUSQVARNA on vapaa käyttämään mitä tahansa ideaa, konseptia, tietotaitoa tai tekniikkaa, jonka lähetät meille mitä tarkoitusta varten hyvänsä.

Ohjelmisto

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavissa tästä Sivustosta (Ohjelmisto) on HUSQVARNAn ja/tai sen alihankkijoiden tekijänoikeussuojattua omaisuutta.

Ohjelmiston käyttö on sen mukana mahdollisesti tulevan tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (Käyttöoikeussopimus) mukainen. Jollei Käyttöoikeussopimuksesta muuta seuraa, Ohjelmisto annetaan ladattavaksi yksinomaan loppukäyttäjien käyttöä varten. Kaikki Ohjelmistojen kopiointi ja uudelleenjakaminen, joka ei noudata Käyttöoikeussopimusta, voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.

EDELLÄ MAINITTUUN RAJOITTUMATTA OHJELMISTOJEN KOPIOINTI MIHINKÄÄN MUUHUN PALVELIMEEN TAI MUUHUN KOHTEESEEN LISÄKOPIOINTIA JA UUDELLEENJAKAMISTA VARTEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.

OHJELMISTON MAHDOLLINEN TAKUU ON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAINEN. LUKUUN OTTAMATTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TAKUITA HUSQVARNA SANOUTUU TÄTEN IRTI KAIKISTA OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

Muut sivustot

Sivustossa voi olla linkkejä muihin sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia, julkaisemia ja ylläpitämiä. HUSQVARNA ei seuraa tai tarkasta sellaista kolmannen osapuolen sisältöä eikä HUSQVARNA myöskään ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten sivustojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta.

Ulkoiset linkit Sivustoon

HUSQVARNAn on hyväksyttävä kaikki sivustolle ohjaavat linkit, paitsi että HUSQVARNA hyväksyy linkit, joissa: (i) linkki on tekstimuodossa ja sisältää vain nimen "HUSQVARNA" eikä mitään HUSQVARNAn tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä; (ii) linkkiin on linkitetty vain www.husqvarna.com eikä mitään sivuston alaosoitetta; (iii) linkki, kun käyttäjä aktivoi sen, näyttää sivun täydellä ruudulla täysin käsiteltävässä ja navigoitavassa selainikkunassa eikä kehyksessä linkin sisältävässä sivustossa; ja (iv) linkin ulkonäkö, sijainti ja muut ominaisuudet eivat saa antaa väärää vaikutelmaa, että jokin toimija tai sen toiminnat tai tuotteet liittyvät HUSQVARNAan tai ovat jälkimmäisen sponsoroimia, eikä se myöskään saa vahingoittaa tai heikentää HUSQVARNAn tai sen tytäryhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwilliä. HUSQVARNA varaa oikeuden peruuttaa linkin hyväksynnän koska tahansa oman harkintansa mukaan.

Epäsuorien takuiden pois sulkeminen

Vaikka tämän Sivuston tietojen tarkkuus ja sen jatkuva saatavuus on pyritty huolella varmistamaan, HUSQVARNA ei hyväksy mitään vastuuta niistä. AINEISTOSSA VOI OLLA EPÄTARKKUUKSIA JA KIRJOITUSVIRHEITÄ. HUSQVARNA EI TAKAA AINEISTON PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN SIVUSTON KAUTTA NÄYTETYN TAI JULKAISTUN NEUVON, MIELIPITEEN TAI LAUSUNNON LUOTETTAVUUTTA. HYVÄKSYT, ETTÄ SELLAISEEN MIELIPITEESEEN, NEUVOON, LAUSUNTOON, MUISTIOON TAI TIETOON LUOTTAMINEN TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI. KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". HUSQVARNA ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKENLAISET ESITYKSET TAI TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, EI-LOUKKAAVUUDESTA TAI TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN TOIMIVUUDESTA. HUSQVARNA EI TAKAA TAI ESITÄ MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TURVALLISUUDESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI LÄHETETYT TIEDOT VOIDAAN SIEPATA. HUSQVARNA EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELIMET, JOISSA SIVUSTO SIJAITSEE, TAI HUSQVARNAN LÄHETTÄMÄ ELEKTRONINEN VIESTINTÄ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ. KAIKKI SELLAISET ESITYKSET, TAKUUT TAI EHDOT SULJETAAN POIS LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. TÄMÄ EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA.

Sivustolla julkaistavat tiedot voivat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin HUSQVARNAn tuotteisiin, palveluihin jne., joita ei ole julkaistu tai saatavilla maassasi. Sellaisten tietojen tarkkuutta ei voida taata, erityisesti koska nämä tiedot voivat muuttua, ovat riippuvaisia erityisistä vaatimuksista tai saatavuudesta, ja sellaiset viittaukset eivät merkitse, että HUSQVARNA aikoo julkaista sellaisia tuotteita, palveluita jne. maassasi. Kysy paikalliselta myyjältä täydelliset tiedot sinulle saatavilla tai tilattavissa olevista tuotteista, palveluista jne. HUSQVARNA varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa mitä tahansa tuotetta, palvelua jne. tai lisätä tai poistaa sellaisen koska tahansa etukäteen ilmoittamatta.

Vastuunrajoitus

HUSQVARNA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI EDELLÄ MAINITTUIHIN LIITTYEN TAI NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUEN TAI NIIHIN LIITTYEN, VAIKKA HUSQVARNALLE OLISI KERROTTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN EHTOJEN LISÄKSI HUSQVARNA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMISTÄ VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI SEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN EPÄAJANMUKAISUUDESTA TAI EPÄAITOUDESTA. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

HUSQVARNA hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi tätä Sivustoa Ruotsin toimitiloistaan. HUSQVARNA ei esitä, että tämän Sivuston materiaalit ovat sopivia tai käytettävissä Ruotsin ulkopuolella. Sivuston käyttö alueilta, joissa Sivuston sisältö on laitonta, on kiellettyä. Jos käytät Sivustoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Tämä Sopimus on Ruotsin lainsäädännön alainen. Sen kanssa ristiriidassa olevia lakeja koskevat määräykset eivät koske tätä Sopimusta. Kaikissa tätä Sopimusta koskevissa kiistoissa ensisijainen tuomioistuin on Tukholman raastuvanoikeus.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 25.05.2018.