Husqvarna Care™

Husqvarnan asiakkaana voit luottaa siihen, että tuotteesi saavat aina parasta mahdollista hoitoa. Myynninjälkeinen tarjouksemme tarjoaa lisäturvaa, jotta voit ottaa rennosti ja nauttia huolettomasta omistajuudesta. Me Husqvarnalla ja laaja jälleenmyyjäverkostomme olemme tukenasi säännöllisistä huolloista talvisäilytykseen. Huolehdimme tuotteista, jotta sinun ei tarvitse.

Käyttöturvan ehdot

1. Husqvarnan vakiotakuu

Husqvarna-tuotteelle myönnetään oston yhteydessä Husqvarnan tuotetakuu (“Tuotetakuu”), joka tarkoittaa valmistajan myöntämää kahden (2) vuoden takuuta kuluttajille tai yhden (1) vuoden takuuta ammattilaisille. Husqvarnan tuotetakuun ehdot ovat luettavissa kokonaan käyttöehtosivulla.

2. Husqvarnan käyttöturva - käyttöehdot
Näillä käyttöehdoilla (“Käyttöturvan ehdot”) säännellään Husqvarnan ja ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät tiettyä Husqvarna-tuotetta koskevan käyttöturvan ostamiseen.

3. Määritelmät
Näissä käyttöturvan ehdoissa seuraavilla määritelmillä on seuraavat merkitykset:

“Kuluttaja” tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka ostaa tuotteen yksityiseen käyttöön ja omistukseen.

“Jälleenmyyjä” tarkoittaa Husqvarnan valtuuttamaa jälleenmyyjää.

“Käyttöturva” tarkoittaa osassa 4 (Käyttöturvan laajuus) määritettyä laajennettua takuuta, jonka Husqvarna myöntää ostajalle tässä asiakirjassa määritettyjen käyttöehtojen mukaisesti.

“Käyttöturvan ehdot” tarkoittavat näitä käyttöehtoja, mukaan lukien asiakirjat, joihin viitataan tässä.

“Laajennettu takuujakso” tarkoittaa osassa 5 (Takuujakso) määritettyä ajanjaksoa.

“Husqvarna-tuote” tarkoittaa asianmukaista Husqvarna-tuotetta, jonka ostaja on ostanut käyttöturvan lisäksi.

“Ammattilainen” tarkoittaa muita kuin kuluttajia.

“Ostaja” tarkoittaa kuluttajaa tai ammattilaista, joka ostaa Husqvarna-tuotteen.

“Tuotetakuu” tarkoittaa osassa 1 (Husqvarnan tuotetakuu) määritettyä tuotetakuuta.

“Tuotetakuun ehdot” tarkoittavat osassa 1 (Husqvarnan tuotetakuu) mainittua tuotetakuuta koskevia käyttöehtoja.

4. Käyttöturvan laajuus
Kun Husqvarna-tuotteen mukana ostetaan Husqvarnan käyttöturva, kyseiselle Husqvarna-tuotteelle myönnetään tuotetakuun käyttöehtojen mukainen takuuta vastaava käyttöturva laajennetuksi ajaksi (kuten osassa 5 Takuujakso on määritetty), jota koskevat näissä käyttöturvan ehdoissa määritetyt käyttöehdot.

Käyttöturva takaa, että Husqvarna korjaa tai vaihtaa viallisen Husqvarna-tuotteen tai sen osan, jota tämä käyttöturva koskee, veloituksetta harkintansa mukaan osassa 5 (Takuujakso) määritetyn ajanjakson ajan. Tällöin voimassa ovat seuraavat ehdot: (i) nämä käyttöturvan ehdot, (ii) ostajan on täytettävä näissä käyttöturvan ehdoissa määritetyt velvollisuutensa, ja (iii) tuotetakuun ehdoissa määritetyt rajoitukset ja poikkeukset.

Käyttöturvan voi ostaa, kun Husqvarna tai valtuutettu Husqvarna-jälleenmyyjä sitä ajoittain tarjoaa, kun kuluttaja tai ammattilainen ostaa uuden Husqvarna-tuotteen, jolle käyttöturva on saatavana.

5. Takuujakso
Kun Husqvarna-tuotteelle ostetaan käyttöturva, se on voimassa tässä osassa 5 (Takuujakso) määritetyn ajan. Käyttöturvan takuujakso alkaa, kun tuotetakuujakso päättyy. Käyttöturvan takuujakso Husqvarna-tuotteelle, jota nämä käyttöturvan ehdot koskevat, on ilmoitettu seuraavassa taulukossa.

 

Käyttöturvan pituus

Husqvarna-tuotteen tyyppi

Kuluttajakäyttö

Husqvarna Automower®

3 vuotta

     
     
     
     
     

Lisäksi seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

a) Husqvarna Automower®: Käyttöturva ei koske akkua.
b) Epäselvyyksien välttämiseksi: tätä käyttöturvaa koskevat kaikki tuotetakuuehtojen rajoitukset kuten kulutustarvikkeiden poissulkeminen takuusta.

6. Takuun vaatimukset ja rajoitukset
Husqvarnan takuuta koskevat ja Husqvarnan takuu sisältää ainoastaan tuotetakuuehdoissa ja näissä käyttöturvan ehdoissa mainitut seikat. Lisäksi Husqvarnan takuu on riippuvainen siitä, että ostaja on täyttänyt velvollisuutensa, jotka on määritetty näissä käyttöturvan ja/tai tuotetakuun ehdoissa.

Sen lisäksi, mitä näissä käyttöturvan ehdoissa ja tuotetakuun ehdoissa on muutoin mainittu, ostajaa koskevat seuraavat vaatimukset. Ostajan on täytettävä ne voidakseen tehdä takuuvaatimuksia. Jos ostaja ei ole täyttänyt näitä vaatimuksia, käyttöturva raukeaa.

a) Ostajan on ostettava käyttöturva asianmukaiselle Husqvarna-tuotteelle yhden (1) vuoden kuluessa uuden Husqvarna-tuotteen ostamisesta.

b) Ostopäivästä alkaen (siis mukaan lukien sekä tuotetakuujakso että käyttöturvan takuujakso) ostajan on noudatettava Husqvarna-tuotteen käyttöohjekirjaa ja käytettävä tuotetta sen mukaisesti.

c) Ostajan on huollatettava Husqvarna-tuote vuosittain alkaen ostopäivästä. Huoltotoimet on teetettävä Husqvarnan kyseiselle Husqvarna-tuotteelle valtuuttamassa huoltoliikkeessä Euroopan talousalueella tai Sveitsissä

d) Husqvarna-tuote on rekisteröitävä Husqvarna-tuotteiden rekisterijärjestelmään ennen käyttöturvan ostopäivää.

e) Husqvarna-tuotteella on oltava todistettava huoltohistoria.

Jos ostaja ei ole täyttänyt tämän osan 6 (Takuun vaatimukset ja rajoitukset) vaatimuksia, käyttöturva raukeaa. Epäselvyyksien välttämiseksi: ostajalla ei ole oikeutta saada hyvitystä käyttöturvasta maksamastaan hinnasta.

7. Takuuvaatimus
Takuuvaatimukset on tehtävä käyttöturvan takuujakson aikana jälleenmyyjälle, jolta Husqvarna-tuote on ostettu, tai Husqvarnan kyseiselle Husqvarna-tuotteelle valtuuttamalle palveluntarjoajalle Euroopan talousalueella tai Sveitsissä.

Tämä ilmoitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa vian havaitsemisesta.

Husqvarnan vastuu rajoittuu kyseisen Husqvarna-tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. Näiden käyttöturvan ehtojen sisältö on ainut ja yksinomainen oikeuskeino takuuvaatimusten yhteydessä. Ostajalla ei ole oikeutta muihin oikeuskeinoihin tai vahingonkorvauksiin. Epäselvyyksien välttämiseksi: Husqvarna ei vastaa mistään suorista eikä epäsuorista vahingoista.

8. Käyttöturvan hinta ja maksutavat
Ostaja suostuu maksamaan käyttöturvasta täsmällisesti ja sovellettavan hinnaston mukaisesti. Käyttöturva on voimassa ainoastaan, jos ostaja on maksanut siitä.

9. Henkilötiedot
Husqvarna Group käsittelee ostajan henkilötietoja, kun takuunalainen Husqvarna-tuote rekisteröidään. Husqvarna Group käsittelee henkilötietoja Husqvarnan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Nämä käyttöturvan ehdot eivät vaikuta millään tavalla oikeuksiin, jotka ostajalla on sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaan.