Használati feltételek

A Husqvarna méltányolja érdeklődését vállalatunk és annak termékei iránt. Azt tanácsoljuk, hogy a Webhely használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A webhely használata a Feltételek elfogadásának minősül.

Általános tudnivalók

A jelen webhelyet és annak valamennyi alárendelt webhelyét (a továbbiakban együtt: „Webhely”) a Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH vagy a csoportba tartozó vállalatai, leányvállalatai vagy kirendeltségei (a továbbiakban együtt: HUSQVARNA) teszik közzé és tartják fenn. A Webhely használatára az Ön és a HUSQVARNA közötti jogilag kötelező érvényű megállapodás (a továbbiakban „Megállapodás”) vonatkozik. Az alábbiakban a Megállapodás feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”) ismertetjük. A Webhely használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Feltételeket és minden kapcsolódó dokumentumot. Fontos, hogy figyelmesen elolvassa őket. Ha nem ért egyet a Feltételekkel és minden kapcsolódó dokumentummal, akkor nem használhatja a Webhelyet.

Licenc

Az e Megállapodásban foglalt Feltételek értelmében a HUSQVARNA nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek a jelen Webhelyhez és a rajta lévő anyagokhoz való hozzáférésre, azok használatára és megjelenítésére. A felhasználó vállalja, hogy a webhely működését semmiféle módon nem zavarja, illetve ezt meg sem kísérli.

A HUSQVARNA felhatalmazza a felhasználót a webhelyen található információk („Anyagok”) kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználására, hacsak nem szerepel kifejezett eltérő rendelkezés a Husqvarna Social Media Newsroom webhelyen. Ez a feljogosítás nem jelenti az Anyagokra és azok másolatára vonatkozó jogok átruházását, és a következő korlátozások érvényesek azokra: 1) az Anyagok valamennyi letöltött példányán meg kell őrizni minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; 2) tilos az Anyagok bármilyen módon történő módosítása, többszörözése, nyilvános megjelenítése, előadása, terjesztése vagy bármilyen egyéb módon nyilvános vagy kereskedelmi célra történő felhasználása vagy kommunikálása; és 3) az Anyagok csak úgy adhatók át további személynek, ha az megismerkedik a jelen Feltételekből eredő kötelezettségekkel, és elfogadja azokat. A felhasználó beleegyezik abba, hogy tiszteletben tartja a webhelyen az időnként frissüléssel esetleg megjelenő minden további korlátozást.

Felhasználó szavatosságvállalásai

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Webhelyet a jelen Feltételekkel összhangban használja, ami magába foglalja a jelen Megállapodásra vonatkozó törvények és rendelkezések betartását és azt, hogy eleget tesz a Webhellyel kapcsolatos mindenkori irányelvnek és szabálynak. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja a Webhelyet: (a) spam küldésére vagy kéretlen kommunikációra; (b) magát a HUSQVARNA-nak vagy másnak kiadva, illetve megengedve, hogy ezt más megtegye Ön helyett; (c) fejrész meghamisítására vagy azonosítók másféle módosítására a Webhelyen keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából; (d) hamis színben feltüntetve az Ön kapcsolatát valamely személlyel vagy jogi személlyel; (e) oly módon cselekedve, hogy az negatívan befolyásolhatja más felhasználók lehetőségét a Webhely használatára; (f) olyan tevékenységbe történő bekapcsolódásra, mely sérthet bármilyen hatályos jogszabályt, (g) olyan anyag küldésére vagy továbbítására, amely bármilyen módon sérti vagy csorbítja mások jogait, vagy amely törvénytelen, becsmérlő, rágalmazó, vulgáris vagy bármilyen módon kifogásolható, vagy amely bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmaz, vagy (h) más felhasználók személyes adatainak gyűjtésére és tárolására az adott felhasználóktól kapott kifejezett felhatalmazás nélkül.

Adatvédelmi nyilatkozat

A HUSQVARNA adatvédelmi gyakorlataival, a felhasználók személyes adatainak gyűjtésével és kezelésével, valamint a felhasználóink magánéletének védelmével kapcsolatos tudnivalók a HUSQVARNA Adatvédelmi nyilatkozatában olvashatók. A jelen oldal használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatai a HUSQVARNA Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően felhasználásra kerüljenek.

Változtatások

A HUSQVARNA fenntartja a jogot, hogy a Megállapodást belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, módosítsa, azt kiegészítse vagy abból bármely részt töröljön. A Megállapodás változásai a jelen Webhelyen való közzététellel lépnek érvénybe. Amennyiben a megváltoztatott Megállapodás közzététele után is folytatja a Webhely használatát, ez a változtatások elfogadásának minősül az Ön részéről.

Szellemi tulajdonjogok

Ön elismeri, hogy a Webhelyen található minden szellemi tulajdonjog (beleértve, de nem kizárólagossággal a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a know-how-t, a bizalmas információkat, valamint a védjegy- és dizájnjogokat, legyenek azok bejegyzettek vagy sem) a HUSQVARNA-t és licenctulajdonosait illeti meg. A HUSQVARNA-t megillető ilyen szellemi tulajdonjogok használatából fakadó jó hírnév és szellemi tulajdonjogok a HUSQVARNA javára keletkeznek.

A jelen Webhely, minden Anyagot beleértve, a nemzetközi szerzői jogi törvények és rendelkezések értelmében szerzői jogvédelem alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Webhely használata során, minden Anyag használatát is beleértve, a világ bármely részén betart minden szerzői jogot, és megakadályozza az Anyagok jogosulatlan másolását. A HUSQVARNA nem biztosít Önnek semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot a szabadalmakkal, dizájnnal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy kereskedelmi titokkal kapcsolatos semmilyen jogszabály értelmében.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem fogja használni – és a jelen Feltételek nem is adnak Önnek jogot erre – a HUSQVARNA védjegyeit, kereskedelmi neveit, szolgáltatási márkajeleit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajellegzetességeit semmilyen más módon, mint ahogy az a HUSQVARNA Védjegylistáján kifejezetten meg van határozva.

A felhasználók által beküldött kéretlen javaslatok, ötletek vagy egyéb információk nem minősülnek bizalmas vagy védett anyagnak. Ön bármilyen információ vagy anyag beküldésével – kivételt képez a Szabadalmi információk nyilatkozata a kéretlen ötletek kezelésére vonatkozó Husqvarna irányelvben foglaltak alapján – örökös, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő engedélyt ad a HUSQVARNA-nak az adott információ vagy anyag használatára, többszörözésére, megjelenítésére, előadására, módosítására, átadására és terjesztésére, és egyetért azzal, hogy a HUSQVARNA az Ön által bármilyen céllal beküldött bárminemű ötletet, elképzelést, know-how-t vagy technikát szabadon felhasználhat. További tudnivalók: Husqvarna irányelv a kéretlen ötletek kezeléséről.

Szoftver

A jelen webhelyről letölthető valamennyi szoftver (a továbbiakban: „Szoftverek”) a HUSQVARNA és/vagy szállítói szerzői jogvédelem alatt álló műve.

A Szoftverek használatára a hozzájuk tartozó vagy bennük foglalt végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „Licencszerződés”) feltételei vonatkoznak, amennyiben van ilyen Licencszerződés. Hacsak a Licencszerződésből másként nem következik, a Szoftverek kizárólag a végfelhasználók általi használat céljára tölthetők le. A Szoftverek bármilyen, a Licencszerződéssel ellentétes többszörözése vagy továbbterjesztése polgári és büntetőjogi következménnyel járhat.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE BÁRMILYEN EGYÉB SZERVERRE VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY TOVÁBBTERJESZTÉS CÉLJÁBÓL.

ADOTT ESETBEN A SZOFTVERRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELI HATÁROZZÁK MEG. A HUSQVARNA A LICENCSZERZŐDÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁGON FELÜL EZENNEL ELHÁRÍT A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGSZAVATOSSÁGRA ÉS A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT.

Egyéb webhelyek

A Webhely a használat kényelme érdekében tartalmazhat olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek harmadik fél tulajdonában vannak, az teszi közzé és tartja fenn őket. A HUSQVARNA nem figyeli és nem ellenőrzi az ilyen, harmadik fél által fenntartott webhelyek tartalmát, és nem felel az ilyen webhelyek pontosságáért és megbízhatóságáért.

A Webhelyre vezető külső hivatkozások

A Webhelyre vezető minden hivatkozáshoz a HUSQVARNA írásbeli engedélye szükséges. Kivételt jelent a HUSQVARNA hozzájárulása azon hivatkozásokhoz, amelyekre érvényesek az alábbiak: (i) az adott szöveges hivatkozást kizárólag a „HUSQVARNA” névből álló szöveg alkotja, és a hivatkozás nem tartalmazza a HUSQVARNA és licenctulajdonosai egyetlen saját védjegyét sem; (ii) a hivatkozás csak a www.husqvarna.com internetes címre mutat, nem pedig más, „mélyebb” oldalakra; (iii) a felhasználó által aktivált hivatkozás teljes képméretben jelenik meg egy teljesen működőképes és navigálható böngészőablakban, nem csupán egy kis „keretben” a kapcsolódó webhelyen; továbbá (iv) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemzői egyrészt nem keltenek olyan hamis látszatot, miszerint egy jogi személy vagy annak tevékenysége, termékei kapcsolatba hozhatók a HUSQVARNA-val vagy a HUSQVARNA támogatja azokat, másrészt nem károsíthatják vagy gyengíthetik a HUSQVARNA és érdekeltségei nevéhez és márkaneveihez fűződő jó megítélést. A HUSQVARNA fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan visszavonja a hivatkozások engedélyezését.

A hallgatólagos szavatosságok kizárása

Bár nagy figyelmet fordítunk rá, hogy a jelen Webhely pontos információkkal szolgáljon, és folyamatosan rendelkezésre álljon, a HUSQVARNA ezekért felelősséget nem vállal. AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOT ÉS NYOMDAHIBÁT TARTALMAZHATNAK. A HUSQVARNA NEM SZAVATOLJA AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT, SEM A WEBHELYEN MEGJELENŐ VAGY AZON KERESZTÜL TERJESZTETT BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT. A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN VÉLEMÉNYEKBEN, TANÁCSOKBAN, ÁLLÍTÁSOKBAN, FELJEGYZÉSEKBEN VAGY INFORMÁCIÓKBAN CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE BÍZHAT MEG. MINDEN TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÁLLAPOTÁBAN” TESZÜNK KÖZZÉ. A HUSQVARNA KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS TÉNYÁLLÍTÁST ÉS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, ILLETVE A JELEN WEBHELY VAGY A TARTALOM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOKAT. A HUSQVARNA NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT A JELEN WEBHELY BIZTONSÁGÁT ILLETŐEN, ÉS NEM TESZ ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁST. ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN KÜLDÖTT INFORMÁCIÓT MEGVIZSGÁLHATUNK. A HUSQVARNA NEM SZAVATOLJA, HOGY A WEBHELY, A WEBHELYET ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK, VALAMINT A HUSQVARNA ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTES LESZ. MINDEN ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁS, SZAVATOSSÁG ÉS FELTÉTEL KI VAN ZÁRVA, AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT A TÖRVÉNY LEHETŐVÉ TESZI. A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK JELEN KIZÁRÁSA A HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE IS VONATKOZIK.

A webhelyen közzétett információkban olyan HUSQVARNA termékek, szolgáltatások stb. hivatkozásai vagy kereszthivatkozásai szerepelhetnek, amelyek az Ön országában nem kerültek piacra, és nem elérhetők. Az ilyen információk pontossága nem garantálható, különösen azért, mert változhatnak, és függnek a speciális követelményektől és az elérhetőségtől; ezek a hivatkozások nem sugallják azt, hogy a HUSQVARNA az adott termékek, szolgáltatások stb. bevezetésére készül az adott országban. Az Ön számára elérhető és rendelhető termékekről, szolgáltatásokról stb. a helyi szaküzletben kaphat kimerítő tájékoztatást. A HUSQVARNA fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor előzetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztasson, módosítson, hozzáadjon vagy visszavonjon bármilyen terméket, szolgáltatást stb.

Felelősségkorlátozás

A HUSQVARNA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMINEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, BÜNTETÉSI JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL AZ ÜZLET, SZERZŐDÉS, BEVÉTEL, ADATOK, INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT ÉS AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), AMELY A WEBHELY VAGY TARTALMA HASZNÁLATÁBÓL VAGY ENNEK LEHETETLENSÉGÉBŐL KÖVETKEZIK, ERED VAGY EZEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, VAGY A JELEN FELTÉTELEKBŐL ERED VAGY EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, MÉG AKKOR SEM, HA A HUSQVARNA TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ITT ISMERTETETT FELTÉTELEKEN FELÜL A HUSQVARNA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL A WEBHELY SEMMIFÉLE INFORMÁCIÓHIBÁJÁÉRT, PONTATLANSÁGÁÉRT, KIHAGYÁSAIÉRT ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGAIÉRT, TOVÁBBÁ IDŐSZERŰTLENSÉGÉÉRT VAGY HITELTELENSÉGÉÉRT. EZ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A HARMADIK FELEK WEBHELYEIRE IS VONATKOZIK.

Joghatósági nyilatkozat

Ezt a webhelyet a HUSQVARNA ellenőrzi, működteti és adminisztrálja svédországi irodáiból. A HUSQVARNA nem állítja, hogy a Webhelyen szereplő anyagok megfelelők és használatra elérhetők a Svédországon kívüli egyéb helyeken. Tilos a Webhelyhez olyan területen hozzáférni, ahol a tartalma törvényellenesnek minősül. Ha Svédországon kívülről fér hozzá a webhelyhez, az Ön felelőssége a helyi törvényeknek való megfelelés biztosítása. A jelen Megállapodás esetében a Svéd Királyság törvényei az irányadók, ide nem értve a kollíziós jogi szabályokat. A jelen Megállapodással kapcsolatos mindenfajta jogvita esetében első fokon a Stockholmi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

A legutóbbi frissítés dátuma: 2018.05.25