Vibracijos skaičiuoklė

Apskaičiuodami standartizuotą 8 valandų dienos poveikio vertę A8, pridėkite savo įrenginio naudojimo valandas, įskaitant pertraukas, priežiūrą, degalų bako užpildymą ir t.t.

Sukauptas dienos vibracijos poveikis m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Kasdienės vibracijos poveikis yra mažesnis nei leistinas. Nėra poreikio kitomis priemonėmis mažinti poveikį.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Dienos vibracijos lygis darbo metu. Didesnis pavojus operatoriui susirgti su vibracija susijusiomis ligomis. Žr. „Husqvarna“ rekomendacijas ir direktyvą 2002/44/EB, jei reikia informacijos, kaip sumažinti vibracijos poveikio keliamą pavojų.
A(8) > 5.0 m/s²
Kasdienės vibracijos poveikis viršija ribinę poveikio vertę. Sutrumpinkite darbo laiką ir (arba) naudokite įrenginį su mažesniu ekvivalentiniu vibracijos lygiu.