Uz ko attiecas Husqvarna garantijas serviss?

Husqvarna Garantijas Serviss attiecas uz materiāla vai rūpniecisku defektu, pie nosacījuma, ja produkts visu garantijas laiku izmantots tam paredzētā veidā. Garantijas laikā tiks veikts remonts vai attiecīgā produkta vai tā daļas nomaiņa, ja tā bijusi defektīva vai izgatavota no nekvalitatīva materiāla.