Vibrāciju kalkulators

Lai aprēķinātu standartizēto 8 stundu ikdienas ekspozīcijas vērtību, A(8), pievienojiet izstrādājumus un to lietošanas laiku, ieskaitot pārtraukumus, apkopes darbus, bākas uzpildi u.c.

Kopējā ikdienas vibrācijas ekspozīcija, m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir zemāka par darbības līmeni. Nav jāveic papildus darbības ekspozīcijas samazināšanai.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Vibrāciju līmenis pārsniedz pieļaujamo vibrāciju līmeni. Operatoram ir palielināts risks sasirgt ar slimībām, ko izraisa paaugstināts vibrāciju līmenis. Skatiet Husqvarna ieteikumus un Direktīvu 2002/44/EK, lai noskaidrotu vadlīnijas par bīstamās vibrācijas ietekmes samazināšanu.
A(8) > 5.0 m/s²
Vibrāciju ietekme ikdienā pārsniedz pieļaujamo vibrāciju līmeni. Samaziniet ikdienas darba laiku un/vai izmantojiet iekārtu ar zemāku vibrāciju līmeni.