Vibrationsberäkning

När du vill beräkna det standardiserade exponeringsvärdet för åtta timmars daglig användning, A(8), lägger du till produkterna och antalet användningstimmar, inklusive raster, underhåll, tankfyllning osv.

Ackumulerad daglig vibrationsexponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrationsexponering under gränsvärdet. Inget behov av vidare åtgärder för att minska exponeringen.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibration under gränsvärdet. Ökad risk för att operatören drabbas av vibrationsrelaterade skador. I Husqvarnas rekommendationer och direktiv 2002/44/EG finns det riktlinjer för att minska farorna med vibrationsexponering.
A(8) > 5.0 m/s²
Den dagliga vibrationsexponeringen överskrider gränsvärdet för exponering. Minska arbetsdagens längd och/eller använd en maskin med lägre vibrationsnivå.