Re-Power – ett koldioxidkompenserat bränsle

De nya alkylatbränslena Husqvarna XP Re-Power 2 och Power 4 med förnybart innehåll ger en möjlighet att använda ett bättre miljöalternativ. Husqvarna Re-Power är också koldioxidkompenserad för att ytterligare reducera sitt CO2 avtryck.

Symbol Campaign Climate Neutral - EN blue with white background

Varför investerar Husqvarna i ett klimatskyddsinitiativ?

Husqvarna har åtagit sig att minska koldioxidavtrycket inom områden som vi kan påverka. Dagens kunder vill ha produkter med ett lågt koldioxidavtryck som hjälper dem att bli koldioxidneutrala. Anställda föredrar arbetsgivare som arbetar för miljöskydd och investerare som analyserar klimatrisker inom sina investeringsportföljer. Det finns därför många goda skäl för företag att engagera sig i klimatskyddsinitiativ.

Vad är koldioxidavtryck?

Koldioxidavtryck definieras som det totala växthusgasutsläppet som orsakas av en individ, en organisation eller en produkt, uttryckt som koldioxidekvivalent. I de flesta fall kan det totala koldioxidavtrycket inte beräknas exakt på grund av otillräcklig kunskap om data och komplexa interaktioner mellan bidragande processer.

Vad är skillnaden mellan koldioxidutsläpp för ett bränsle med förnybart innehåll och ett bränsle utan förnybart innehåll?

I allmänhet är det största avtrycket för ett bränsle kopplat till användningsfasen. Koldioxidutsläpp genereras också vid utvinning av råmaterial, produktion och distribution av bränslet. Genom att öka det förnybara innehållet i bränsle minskar utsläppen av fossila emissioner vid användning.

Vad är en kolkredit?

En kolkredit är en finansiell måttenhet som gör det möjligt för organisationer och individer att stödja övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Varje gång ett projekt verifierar en minskning, undvikande eller destruktion av ett ton koldioxid skapas en kolkredit.

Vad är koldioxidkompensation?

Koldioxidkompensation innebär att man kompenserar att ett ton koldioxid (CO2) släpps ut i atmosfären genom att förhindra att ett ton koldioxid nå atmosfären någon annanstans (till exempel genom att investera i förnybar energi), eller genom att ta bort ett ton CO2 som redan finns där (till exempel genom att stödja trädplantering).

Hur mäts koldioxidkompensation?

Koldioxidkompensation mäts i ton koldioxidekvivalent (CO2e). Ett ton kolkompensation motsvarar en reduktion av ett ton koldioxid eller motsvarande för andra växthusgaser.

Vad är CDM (Clean Development Mechanism)?

Kyoto-protokollet upprättade CDM (Clean Development Mechanism), som validerar och mäter kolreduceringsprojekt för att säkerställa att de ger tillförlitliga fördelar och verkligen är aktiviteter utöver det vanliga som inte annars skulle ha utförts.

Vad är Gold Standard?

Gold Standard, eller Gold Standard for Global Goals, är ett certifieringsprogram för standard- och logotypmärkning för icke-statliga projekt för utsläppsminskning. Den administreras av Gold Standard Foundation, en ideell förening med huvudkontor i Genève i Schweiz.

Hur vet vi att utsläppsminskning är verklig?

Standarder har upprättats för att garantera köpare att de utsläppsminskningar som genereras av ett visst projekt är verkliga, kvantifierbara och resultat av särskilda åtgärder. Trovärdiga standarder ger högkvalitativa och oberoende verifierade utvärderingar av de utsläppsminskningar som ett projekt skapar.

Vilka Husqvarna-produkter omfattas av kompensationen?

Husqvarna Re-Power 2- och 4-taktsalkylatbränslen.

Hur beräknas koldioxidutsläppen för ett visst bränsle?

Energiförbrukningen (uppmätt effekt) uppskattas under en specifik produkts livslängd. Energiförbrukningen multipliceras med den koldioxidutsläppskoefficient som är specifik för användarlandet. För Re-Power multipliceras bränslet per liter med utsläppsfaktorn för bensin. Summan motsvarar koldioxidutsläppen från en liter bensin.

Vad omfattar kompensationen för Re-Power-bränsle?

Bränsleförbrukningsfasen omfattas. Koldioxidsavtrycket från produktion eller distribution omfattas inte.

Hur ska pengarna samlas in?

First Climate Markets AG är en ledande leverantör av lösningar inom förnybar energi, koldioxidkompensation och vattenhantering. Företaget stödjer privata och offentliga organisationer i Europa, Asien och Stillahavsområdet samt Nord- och Sydamerika i arbetet med att uppnå sina mål för klimatutveckling och hållbar utveckling genom att utveckla och leverera lösningar för grön energi genom att beräkna, minska och kompensera för koldioxidutsläpp och utveckla strategier för vattenhantering.