Husqvarnas garantiservice

Husqvarnas garantiservice omfattar material- och utförandedefekter vid normal användning under garantiperioden. Under garantiperioden reparerar eller ersätter Husqvarna, utan extra kostnad, produkter eller delar av produkter som uppvisar defekter orsakade av felaktigt material eller utförande, under normal användning och underhåll.